Per què Velella?

El símbol que vam triar per donar nom al projecte representa una Velella (Velella velella). També és coneguda com a medusa veler, vela de mar, barqueta de Sant Pere o by-the-wind sailor.

Tot i que pugui semblar-ho, no es tracta d'una medusa, sinó d'una colònia de pòlips especialitzats i connectats. El cos de la Velella està format, per tant, per una base ovalada (disc), la colònia de pòlips en la part inferior, i una vela triangular a la part superior.

Les velelles s'alimenten de zooplàncton i són cosmopòlites de mars temperats i tropicals. Viuen a la interfase entre aire (mitjançant la vela) i aigua (gràcies als pòlips), formant part del plèuston.

El seu mitjà de locomoció és la vela, la qual s'alinea amb la direcció del vent i actua de timó. D'aquesta manera, depenen completament del vent i les corrents per tal de desplaçar-se. Com a conseqüència, aquest petit conjunt d'animals pot formar grans congregacions al mar i les platges, creant les denominades "marees púrpures". 

Hem triat a la Velella com a símbol del projecte no només pel seu símil amb els velers i la navegació, sinó també com una metàfora del que ens proposem.

I és que ens agradaria que el missatge i el compromís per la conservació arribés cada vegada a més gent, i així, de la mateixa manera que ho fan les velelles, contribuir a la formació d'una gran marea de persones conscienciades i compromeses amb el medi marí 😊